+ Ngày 30 - 09 - 2023

     + Ngày 27 - 09 - 2023

     + Ngày 26- 09 -2023

     + Ngày 25- 09 -2023

 

 

     + Ngày 23- 09 -2023

     + Ngày 22- 09 -2023

     + Ngày 21- 09 -2023

     + Ngày 20- 09 -2023

     + Ngày 19- 09 -2023

   

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc giang, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc giang, trung tâm giới thiệu việc làm bắc giang