(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)(

     + Ngày 18 - 07 - 2024

     + Ngày 16 - 07 - 2024

     + Ngày 12 - 07 - 2024

     + Ngày 11 - 07 - 2024

     + Ngày 09 - 07 - 2024

     + Ngày 09 - 07 - 2024

     + Ngày 07 - 07 - 2024

     + Ngày 04 - 07 - 2024

     + Ngày 03 - 07 - 2024

             

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc giang, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc giang, trung tâm giới thiệu việc làm bắc giang