(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

(

     + Ngày 13- 06 - 2024

     + Ngày 12 - 06 - 2024

     + Ngày 11 - 06 - 2024

     + Ngày 10 - 06 - 2024

     + Ngày 07 - 06 - 2024

     + Ngày 06 - 06 - 2024

     + Ngày 04 - 06 - 2024

     + Ngày 01 - 06 - 2024

           

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc giang, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc giang, trung tâm giới thiệu việc làm bắc giang